ניסור דלת בטון

שיש צורך לנסר פתח בבטון לצורך גישה נוחה בין חדרים או יציאה לגינה כדי לחשוב על אפשרות לניסור דלת.

אפשר לעשות כל מידה שרוצים אך להזהיר מקירוב לקורות בטון.

בדרך כלל מנסרים פתח 100ס"מ על 200 ס"מ .חלק המנוסר פורסים למספר חתיכות כדי שיהיה כל לפנות אותן מהמקום עבודה. לפעמים נדרש ניסור הדרגתי ,הכוונה  ניסור במלבנים קטנים כדי להפיל אותם על הריצפה שמכוסה בצמיגים בשביל לא לגרום נזק.